Leonardo Gon

Igor is één van de weinige mensen die ik ken, die ik een ‘seniore leider’ noem. Zelfs in zeer moeilijke omstandigheden is hij in staat een team samen te stellen daarbij focus en verantwoordelijkheid gevend.

Igor Gieltjes © 2018 All Rights Reserved